Виховна робота

На сучасному етапі розвитку держава приділяє увагу роботі, спрямованій на відродження і перебудову національної системи освіти, як найбільш важливої ланки у виховання свідомих громадян Української держави. 
  

Суспільство потребує громадянина освіченого, активного, який вміє жити і працювати в умовах демократизації, в обстановці зростаючої економічної відповідальності, який вміє встановлювати контакти з іншими людьми, орієнтуватися в ситуаціях що склалися. 

Головна мета виховання –набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, формування в молоді, незалежно від національної залежності,  особистих рис громадян Української держави -  розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури.

XXI століття – нова історична доба, за якої наша молода держава Україна має розквітнути, стати визнаною світом, високо розвинутою. В нових соціальних умовах, в період розбудови нашої державності і національної школи ми, педагоги, школи відповідальні за те, що наш учень і вихованець відповідав умовам часу. В ньому мають поєднатися такі риси свідомого громадянина України , як висока моральність, патріотизм, правова культура, висока духовність, активна життєва позиція, почуття власного обов’язку і відповідальність перед державою  і перед самим собою, стремління до самовдосконалення, самореалізації.

Виховна проблема навчального закладу:

«Формування системи патріотичного виховання учнівської молоді в умовах сучасної школи та реалізація моделі формування національної самосвідомості»

Зміст виховної роботи:

Ціннісне ставлення до себе

Ціннісне ставлення до сім΄ї, родини, людей

Ціннісне ставлення до праці

Ціннісне ставлення до природи

Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

Ціннісне ставлення  особистості до

суспільства і держави


Напрямки виховної роботи:

Превентивне та правове виховання

Формування здорового способу життя

Патріотичне виховання

Родинно-сімейне виховання

Трудове виховання

Екологічне виховання

Естетичне виховання

Кредо:

«РОСТИТИ МАЙБУТНІХ ГРОМАДЯН ІЗ ПОВНИМ УСВІДОМЛЕННЯМ, ЩО ЇХНЯ ЕНЕРГІЯ ТА ЗДІБНОСТІ ПОВИННІ ПРИСВЯЧУВАТИСЬ СЛУЖІННЮ НА КОРИСТЬ ІНШИМ ЛЮДЯМ»

Принцип 10

 «Декларації про права людини»ĉ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:24
ĉ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:24
ĉ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:24
ĉ
Татьяна Басистая,
25 лист. 2020 р., 00:25
ĉ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:25
ĉ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:25
Ċ
Світлана Миколаївна Корчака,
6 груд. 2017 р., 05:25
ĉ
Татьяна Басистая,
15 черв. 2021 р., 09:12
ĉ
Татьяна Басистая,
25 лист. 2020 р., 00:22
Comments