Критерії оцінювання

ЖИТТЄВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА ОСНОВІ ЯКІСНИХ ЗНАНЬ